ReadyPlanet.com
dot dot
ถวายเสาโรมันและไม้ประดู่ แด่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว 23 ธ.ค.60

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2560 อ.ศรีสุดา ประราศรี และคณะ ถวายเสาหินอ่อน(โรมัน) สำหรับวางพระธาตุกางเขน และพระธาตุนักบุญเทเรซา  และถวายไม้เพื่อนำไปบูรณะ ซ่อมแซม บ้านบุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง ณ อนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์ ร่วมปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสคุณพ่อประสาท และคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ซิสเตอร์อุดร มิสเฉลิมศรี มิสแอ๋ว  ณ วัดนักบุญเทราซา บ้านโนนแก้ว จ.นครราชสีมา  

ขอพระองค์ทรงพระเมตตาเทอญ...อาแมน

 

<<ชมภาพการถวายเสาหินอ่อนและได้ที่นี่>>
กิจกรรมบุญทางศาสนาคริสต์

เจ้าภาพแม่พระหยกขาว องค์ที่ 3 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี
ถวายแม่พระหยกขาว องค์ที่ 2 แด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
งานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018
ถวายเสื้อปักหยกแด่ท่านพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 6 ก.ค. 2561
น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัยที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2561
ถวายเงินบูรณะบ้านนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เสกวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 ม.ค. 61
งานเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และทานลูกขิ้น 9 ธ.ค.60
ร่วมงานฉลองเซ็นต์อันนาที่ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2017
แจกเสื้อยืด ขนม ที่โบสถ์นักบุญเปาโล บ้านหล่อซา วันที่ 1 ม.ค. 60
ต้อนรับคุณพ่อและคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี วันที่ 26 ธ.ค. 59
แจกเสื้อยืดดำและขนมที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขา วันที่ 4ธ.ค.59
แจกเสื้อยืดดำพอเพียงในเดือนธันวาคม 2559
เสกเสาเอกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และแจกเสื้อศูนย์คามิลโล แม่จัน จ.เชียงราย 19 พ.ย.59
น้อมสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมชาวคาทอลิกที่สนามหลวง 1 พ.ย.59
แสวงบุญโบสถ์เซนต์แอนน์ ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 29 ถึง 31 07 2016
พิธีเสกห้องสมุดยอแซฟไสว ประราศรี ณ โรงเรียนเทราซา วันที่ 4 ธ.ค. 58
ห้องสมุดโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์เสร็จแล้ว
มอบปัจจัยและสิ่งของให้คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
บริจาคซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์คาทอลิก(นักบุญอาลเยลา) กับคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2558
มอบไฟทางโซลาร์เซลล์ให้พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ฉลองพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี วันที่ 27 เมษายน 2013
แสวงบุญที่ จอร์แดน อิสราเอลdot
dot
dot
dot
dot
dot