ReadyPlanet.com
dot dot
สมทบทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมความรู้เด็ก ที่ มหาสารคาม

 อาจารย์ศรีสุดา ประราศรี ได้เน้นย้ำเรื่องการศึกษาว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะกับเด็กผู้ด้อยโอกาส จึงได้สมทบทุนสร้างสถาบันส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนเงิน 237,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 60 พร้อมกันนี้ได้มอบรถยนต์นิสสันเทียน่า 1 คัน มูลค่า 500,000 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของศูนย์

มูลค่ารวมทั้งสิ้น  737,000 บาท

 

 

 
กิจกรรมมากมาย ที่ มหาสารคาม

สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561
สนับสนุนเงินทุนคณะนาฎศิลป์ มหาสารคามเข้าร่วมงาน The Internation Folklore and Tradiginal Arts Festival
ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำพันธ์ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
กราบขอบารมีธรรมพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม วันที่ 16 ก.ค. 2560
 เป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตัก 99 นิ้ว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท วันที่ 15 ก.ค. 2560
มอบกำไลและหยกให้วัดป่าวังน้ำเย็น และคณะสถาบันส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถวายเงินเพื่อดินทางไปรับพัดยศ แด่พระอาจารย์สุริยันต์ โฆษปัญโญ
ซื้อที่ดินถวายวัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานของวัดdot
dot
dot
dot
dot
dot