ReadyPlanet.com
dot dot
มอบกำไลและหยกให้วัดป่าวังน้ำเย็น และคณะสถาบันส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  อ.ศรีสุดา ประราศรีได้ถวายหยกและหินมงคลมูลค่า 380,000 บาท แด่พระอาจารย์สุริยัน โฆษปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม เพื่อใช้หาปัจจัยในการสร้างประโยชน์ให้วัดต่อไป

หลังจากนั้นได้เดินทางไปคณะสถาบันการส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบหยกและหินมงคล เป็นจำนวนเงิน 149,500 บาท เพื่อใช้ในการนำไปจำหน่ายหาทุนช่วยการศึกษาเด็กด้อยโอกาสต่อไป

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 529,500 บาท

 

 
กิจกรรมมากมาย ที่ มหาสารคาม

สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561
สมทบทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมความรู้เด็ก ที่ มหาสารคาม
สนับสนุนเงินทุนคณะนาฎศิลป์ มหาสารคามเข้าร่วมงาน The Internation Folklore and Tradiginal Arts Festival
ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำพันธ์ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
กราบขอบารมีธรรมพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม วันที่ 16 ก.ค. 2560
 เป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตัก 99 นิ้ว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท วันที่ 15 ก.ค. 2560
ถวายเงินเพื่อดินทางไปรับพัดยศ แด่พระอาจารย์สุริยันต์ โฆษปัญโญ
ซื้อที่ดินถวายวัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานของวัดdot
dot
dot
dot
dot
dot