ReadyPlanet.com
dot dot
 เป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตัก 99 นิ้ว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท วันที่ 15 ก.ค. 2560

  อ.ศรีสุดา ประราศรี และญาติธรรม ได้เป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ ขนาดหน้าตัก  99 นิ้ว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่  15 ก.ค. 2560

  

 

 

 
กิจกรรมมากมาย ที่ มหาสารคาม

สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561
สมทบทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมความรู้เด็ก ที่ มหาสารคาม
สนับสนุนเงินทุนคณะนาฎศิลป์ มหาสารคามเข้าร่วมงาน The Internation Folklore and Tradiginal Arts Festival
ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำพันธ์ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
กราบขอบารมีธรรมพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม วันที่ 16 ก.ค. 2560
มอบกำไลและหยกให้วัดป่าวังน้ำเย็น และคณะสถาบันส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถวายเงินเพื่อดินทางไปรับพัดยศ แด่พระอาจารย์สุริยันต์ โฆษปัญโญ
ซื้อที่ดินถวายวัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานของวัดdot
dot
dot
dot
dot
dot