ReadyPlanet.com
dot dot
กราบขอบารมีธรรมพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม วันที่ 16 ก.ค. 2560

อาจารย์ศรีสุดา ประราศรี และญาติธรรม ได้เดินทางไปกราบขอบารมีธรรม องค์พระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม พุทธมณฑล แห่งอีสาน พร้อมน้อมจิตร่วมบุญในการห่มผ้าองค์พระธาตุ วันที่ 16 ก.ค. 2560

 

 

 

 

 
กิจกรรมมากมาย ที่ มหาสารคาม

สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561
สมทบทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมความรู้เด็ก ที่ มหาสารคาม
สนับสนุนเงินทุนคณะนาฎศิลป์ มหาสารคามเข้าร่วมงาน The Internation Folklore and Tradiginal Arts Festival
ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำพันธ์ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
 เป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตัก 99 นิ้ว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท วันที่ 15 ก.ค. 2560
มอบกำไลและหยกให้วัดป่าวังน้ำเย็น และคณะสถาบันส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถวายเงินเพื่อดินทางไปรับพัดยศ แด่พระอาจารย์สุริยันต์ โฆษปัญโญ
ซื้อที่ดินถวายวัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานของวัดdot
dot
dot
dot
dot
dot