ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติและกิจกรรมบ้านธารธรรม

     บ้านธารธรรมถือกำเนิดขึ้นมาจากการรวมกันของผู้ปฏิบัติธรรมที่แสวงหาทางหลุดพ้นอย่างจริงจัง พวกเราแต่ละคนตระหนักดีว่าเราได้เดินทางกันมานานแสนนานชั่วกัปชั่วกัลป์ หลงทางและเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายในสังสารวัฏ แต่มิรู้ว่าจะดิ้นให้หลุดพ้นจากวัฏฏะนี้ได้อย่างไร มาบัดนี้ บุญหนุนให้เรามาอยู่รวมกัน ปฏิบัติธรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด ความถนัด ความโดดเด่นในทางธรรมที่แต่ละคนมี ประกอบกับเรามีความเชื่อและศรัทธาที่ตรงกัน จึงทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

     เราเชื่อว่าเมื่อผ่านกึ่งพุทธกาลมาแล้ว เทพ พรหม จะเป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือค้ำจุนพระศาสนาให้ดำรงอยู่ถึง 5,000 ปี ตามที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ เพื่อช่วยให้มนุษย์ที่ปราถนาการหลุดพ้นมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม

    กลุ่ม "บ้านธารธรรม" เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้น เราจึงยึดมั่นในศีลธรรมและปฏิบัติ "จิต" กันอย่างจริงจัง จนสามารถสื่อ เทพ พรหม หลวงปู่ หลวงตา และญาณเดิมของตนเองได้ 

     เรามีกิจกรรมทางศาสนาตลอดปี เพื่อโน้มน้าวให้ "จิต" มั่นอยู่ในความดี อยู่กับพระ อยู่กับสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลา เมื่อหมดสิ้นอายุขัยลงในวันใด "จิต" จะได้ขึ้นสู่ที่สูง ไม่พลาดพลั้งลง "อบายภูมิ" และศาสนวัตถุที่พวกเราและญาติธรรมได้ร่วมสร้างสรรค์ไว้ ก็จักได้เป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชา และยึดเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อไป เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

แผนงานที่ทำเสร็จสิ้นภายในปี 2554

1. สร้างพระพุทธสวรรค์ทันใจ เพื่อประดิษฐานตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 149 องค์ดังนี้

   - ภาคกลาง 

     วัดพรานนก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 2 องค์ (ถวายพระเจ้าตากสินมหาราช)

  - ภาคตะวันออก

     วัดเขากระทิง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 13 องค์ (ถวายหลวงปู่เขียน)

  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     วัดป่าโนนแสนคำ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 องค์ (ถวายหลวงปู่เนย)

  - ภาคใต้

     สำนักสงฆ์แก้วประเสริฐ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 23 องค์ (ถวายหลวงตาจง)

     สำนักสงฆ์ป่าไม้ ราชประสงค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 1 องค์ (ถวายพ่อท่านเอื้อม)

  - ภาคเหนือ

     วัดสันริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 6 องค์ ถวายแด่ครูบาศรีวิชัยและพระแม่เจ้าจามเทวี 

     วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) จังหวัดเชียงราย จำนวน 109 องค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรรษา ในปี 2554

 2. สร้างเจ้าพญามณีนาคราช 13 เศียร (พระนาคปรกพระศรีอริยเมตไตรย) และท่านท้าวมุจลินท์ 7 เศียร (พระนาคปรกพระสมณโคดม) ที่วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่บ้านธารธรรมได้ดำเนินการระหว่างปี 2552-2554

3 มกราคม 2552             สมโภชพระเศรษฐีนวโกฏิ และพระมหาอุปคุตที่วัดถ้ำโพงพาง อ.เมือง จ.ชุมพรและร่วมสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเงิน 110,000 บาทถวายแด่พระวิเวก ธมมานนโท(หลวงตาอ๊อด)

21 กุมภาพันธ์  2552       สมโภชพระพุทธสวรรค์ทันใจ 9 องค์ และรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งพ่อครูบาศรีวิชัยเป็นเงิน       240,000      ที่วัดสันริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน ถวายแด่พ่อครูบาศรีวิชัยและพระแม่เจ้าจามเทวี 

9 พฤษภาคม  2552        สมโภชพระพุทธสวรรค์ทันใจ 7 องค์และพระประธาน แล้วร่วมลงไม้มงคลเจ้าพญามณีนาคราช 13 เศียร และท่านท้าวมุจลินท์ 7 เศียร

24 ตุลาคม 2552             สมโภชพระพุทธสวรรค์ทันใจ 25 องค์ และเจ้าพญามณีนาคราช 13 เศียร ท่านท้าวมุจลินท์ 7 เศียร และพิธีลงไม้มงคลฐานเรือสำเภาทอง

กุมภาพันธ์ 2553             สมโภชพระพุทธสวรรค์ทันใจ 4 องค์ ณ วัดพระธาตุกู่เบี้ย ต.เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

28-29 พฤษภาคม 2553  ทำบุญมหากุศลพระพุทธมงคงเสมาบรรพต 35 องค์ (วันวิสาขบูชา) ณ ผาสามเส้า ต.เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

21 พฤศจิกายน 2553      งานปั้นและสมโภชพระพุทธโพธิจักรมงคลบพิตรพระประธาน พร้อมพระพุทธสวรรค์ทันใจประจำวันเกิด 7 องค์ พระโมคคัลลานะ, พระสารีบุตร, พระมหาอุปคุต, พระสิวลีและปั้นรูปเหมือนหลวงปู่ทวด, หลวงปู่เทพโลกอุดร, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ฝั้น, เจ้าแม่กวนอิม, พญานาคและลานธรรม ณ สำนักสงฆ์พุทธจักรสมบัติวนาราม ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

18 กุมภาพันธ์ 2554         สมโภชพระพุทธสวรรค์ทันใจ 26 องค์ ณ ผาสามเส้า ต.เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

11 ตุลาคม 2554              สมโภชซุ้มประตูหลังคาเจดีย์ บรรจุพระ ณ ผาสามเส้า ต.เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 

ก่อนหน้านี้ในปี 2550  ม่อนธารธรรมได้จัดพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ปลุกเสกมนุษย์ให้มีพลังจิต ทำให้เกิดปัญญาทิพย์ การสืบชะตานี้ทำทั้งทางบก (ที่วัดสมณโกฏฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และทางน้ำ (บนเรือเหนือลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และศึกษาเส้นทางเดินทัพตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช

ในปี2551 ม่อนธารธรรมได้นำคณะไปทำบุญ ณ สำนักสงฆ์แก้วประเสริฐ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพรมาแล้ว โดยได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์แก้วประเสริฐเป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท ซื้อแจกันถวาย 110,000 บาท จัดหากฐินเพื่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรม 2 หลัง สร้างห้งน้ำ 4 ห้อง ร่วมสร้างห้องครัว รวมเป็นเงิน 1,170,000 บาท (เงินกฐินได้รับจำนวน 750,000 บาท ส่วนที่เหลือม่อนธารธรรมร่วมทำบุญ 420,000 บาท) ได้ร่วมสร้างพระพุทธสวรรค์ทันใจ รวม 23 องค์ และจัดสวนหย่อมบริเวณพระแม่ธรณี 25,000 บาท รวมทั้งสิ้นเฉพาะที่ม่อนธารธรรมได้สร้างบุญกุศลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท

 

 

    

    

 

 

 

 dot
dot
dot
dot
dot
dot