ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพความคืบหน้าผาสามเส้า
***เชิญร่วมทำบุญมหากุศล งานสมโภชน์พระธาตุเจดีย์พุทธคยา(ตรัสรู้) วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557*** _/|_ _/\_เชิญชมพิธีสมโภชน์จัดตามประเพณีล้านนาเชียงราย ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน_/\_ _/\_

 

 

   

      พระธาตุเจดีย์พุทธคยา                   พระพุทธเมตตาประดิษฐานภายในพระธาตุเจดีย์พุทธคยา 

                เงิน ทอง นาค                                                    เงิน ทอง นาค  

  

                                  แต่ละมุมของพระธาตุเจดีย์พุทธคยา                       ทางขึ้นพระธาตุเจดีย์พุทธคยา

                                                                                                                                                       เดินนิดเดียว 

  

                                                                      บานทั่วแล้วจ้า

 

   

                                ดอกกระเจียวบาน ถวาย เทพ พมหรม                                  ถวาย ปู่ฤาษี

 

   

                                          อีกหลาย ๆ มุม รอบพระธาตุเจดีย์พุทธคยา เงิน ทอง นาค

 

  

           บริเวณพระธาตุเจดีย์               ดอกกระเจียวเริ่มบานแล้ว                    ดอกกระเจียวบานด้านข้าง

                                                                                                                พระธาตุเจดีย์พุทธคยา

 

  

  ปลูกบริเวณทางขึ้นพระธาตุเจดีย์        ด้านหลังพระประจำวันเกิด                 ด้านหลังพระประธาน

              พุทธคยา

  

              ลงดินเป็นแถว ๆ                      ส่วนหนึ่งที่เตรียมลงดิน                ทีมงานปลูกดอกกระเจียว

                                                                                                                    (หน้าเดิม)

 

 เตรียมพื้นที่ปลูกดอกกระเจียว พนักงานม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง ช่วยกันขยัน

                                       ขันแข็ง จริงเชียว

 

   

            โล่งแล้วด้วยสองมือเรา                                โฉมหน้า ทีมงาน จ๊วก ๆ ถอน ๆ 

    

                     จ๊วก ๆ เข้าไป                           ถอน ๆ  กันเข้าไป                                          จ๊วก ๆ เข้าไป                                                        

 

    

     บริเวณ พื้นที่ ก่อนถางหญ้า                                        ค่อย ๆ ไป กัน น่ะ

    

  

  

                              ก่อสร้างรอบตัวพุทธคยาจำลองแล้วเสร็จ ขณะนี้เริ่มลงสีทองตามแปลน

   

   ติดองค์พระเงิน ทอง นาค ตามรอบองค์พระเจดีย์พุทธคยา                เทปูนรอบเจดีย์พุทธคยา

 

 

ความเป็นมาของพระมหาเจดีย์พุทธคยา

   พุทธสถานพุทธคยา เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ตรีสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และได้ประทับอยู่เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้น) ได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนองค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะมีพระราชศรัทธาสร้างเพื่อถวยเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันพุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักแสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลก ในฐานะที่เป็นสังเวชนียสถานที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา 

   

   ในโอกาสอันเป็นมหามงคลของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ เวียงพุทธเสมานคร ศิลาสามก้อน (ผาสามเส้า) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของดินแดนแม่กาเผือกหรือดินแดนกำเนิดพระพุทธเจ้า 5 พระองค์แห่งนี้ คณะศรัทธาบ้านธารธรรม ได้อัญเชิญต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดียมาปลูกไว้ ณ เวียงพุทธเสมานคร ซึ่งได้มาด้วยความอัศจรรย์ พร้อมทั้งวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธคยา (ตรัสรู้) องค์จำลอง โดยหลวงปู่เขียน เขาคิชกูฎ เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อยังประโยชน์ต่อสาธุชนทั้งหลายได้มาสักกการะ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

     *****อานิสงส์ที่ได้รับจาการสร้างเจดีย์พุทธคยา คือการรู้แจ้ง เห็นแจ้ง สว่างไม่มีดับ*****

 

   

 

 

 

 

 

 
มีอะไร อะไร ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง

พิธีมงคลสมรส ระหว่าง พันโทธัชระพล บุศยกุล และ พันตรีหญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา วันที่ 17 พ.ย. 2561
ต้อนรับสัตบุรุุษวัดเซ็นต์หลุยส์ น.เซ็นต์โทมัสตรอกจันทร์ น.ยอแซฟตรอกจันทร์ วันที่ 8 ก.ค. 61
ต้อนรับพี่น้องบ้านโนนแก้ว โคกประสาท วันที่ 8 ก.ค. 2561
งานประชุมขายตรงบริษัท Thai-Network วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ผลไม้มากมายที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
ดอกไม้สวยๆ ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
งานเลื้ยงขอบคุณลูกค้า บ.ไทยประกันชีวิต เขตภาคเหนือ 25 มี.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมชลประทาน
พิธีแต่งงานคุณแสงเดือน กับ คุณปุญญฉัตต์ ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่ 17 ก.ค. 59
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการปี 2560 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการปี 2560 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1
บรรยากาศภายในม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
บรรยากาศรอบรีสอร์ท
นานา ผัก ผลไม้ ผักไฮโดร ปลอดสารพิษที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทdot
dot
dot
dot
dot
dot