ReadyPlanet.com
dot dot
งานสมโภชพระธาตุเจดีย์พุทธคยา และงานลอยกระทงตามพระประทีป (ยี่เป็ง) วันที่ 6-7 พ.ย. 2557

ความเป็นมาของพระมหาเจดีย์พุทธคยา

         พุทธสถานพุทธคยา เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมนาสัมโพธิญาณ และได้ประทับอยู่เพื่อเสวยวิมุตติสุข(ความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้น) ได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนองค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะมีพระราชศรัทธาสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 และได้รับการขึ้นทะเบียน ในปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันพุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักแสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลก ในฐานะที่เป็นสังเวชนียสถานที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา

      ในโอกาสอันเป็นมหามงคลของสถานที่ศักดิ์ ณ เวียงพุทธเสมานคร ศิลาสามก้อน (ผาสามเส้า) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของดินแดนแม่กาเผือกหรือดินแดนกำเนิดพระพุทธเจ้า 5 พระองค์แห่งนี้ คณะศรัทธาบ้านธารธรรม ได้อัญเชิญต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ ณ เวียงพุทธเสมานคร ซึ่งได้มาด้วยความอัศจรรย์ พร้อมทั้งวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธคยา (ตรัสรู้) องค์จำลอง โดยหลวงปู่เขียน เขาคิชกูฎ เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อยังประโยชน์ต่อสาธุชนทั้งหลายได้มาสักการะ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ ร่วมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชากรทั่วไป

        อานิสงส์ของการสร้างพระธาตุเจดีย์พุทธคยา คือการรู้แจ้ง เห็นแจ้ง 

<<<เชิญชมภาพการสมโภชพระธาตุเจดีย์พุทธคยา>>>

 

 

การลอยกระทงตามพระประทีป

 

         ทำไมถึงลอยกระทง เพราะความเชื่อที่มีมาช้านานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่นเป็นการถวายบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ในอินเดีย เป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งไปโปรดพุทธมารดา เป็นต้น และที่เราได้ทำกันเป็นประเพณีนิยม คือเป็นการลอยเคราะห์ ลอยโศก ขอขมาต่อพระแม่คงคา และสำหรับม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง คงคาน้อย (ข้างรีสอร์ท) เป็นลำธารเล็กๆ ที่สายน้ำไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือ ซึ่งเชื่อกันว่าสายน้ำที่ไหลลักษณะเช่นว่านี้ เป็นที่ชุมนุมของเทวบุตร เทวดามากมาย เราสามารถอธิษฐานจิตตามใจเราต้องการก็จะสำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้น

 

<<<เชิญชมภาพงานลอยกระทงที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง>>>

*************************************************************************************************************************      
กิจกรรมงานบุญ ณ ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง

ปั้นพระพุทธสวรรค์ทันใจ ๗๑ องค์ ณ ผาสามเส้า วันที่ 26 ต.ค. 2560
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทวันที่ 30 ธ.ค.59 ถึง 1 ม.ค. 60
นั่งเสลี่ยงเยี่ยงพญา และงานลอยกระทง 12-13 พ.ย.59
กิจกรรมบวชส่างลอง ณ ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่12-16 เมษายน 2559
งานลอยกระทงจุดประทีปตีนกาที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมบวชส่างลองและล้างสารพิษ 11-15 เมษายน 2558
งานบวชส่างลอง วันที่ 13-15 เมษายน 2557
งานลอยกระทง วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556article
งานบวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขึ้นบ้านใหม่ ณ ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง article
บวชลูกแก้ว(ประเพณีล้านนา) articledot
dot
dot
dot
dot
dot