ReadyPlanet.com
dot dot
ฉลองพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

                                   *****พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช*****

 

ประวัติพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ท่านเกิดวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1949 บิดาชื่อ ยอแซฟปิติ โกวิทวาณิช

มารดาชื่อเทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช

มีพี่น้อง 4 คน เป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 2 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 (มีพี่น้องต่ามารดา 5 คน เป็นผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 1 คน บิดากลับใจมาเป็นคาทอลิก แต่งงานกับมารดา โดยอภิสิทธิ์นักบุญเปาโล)

บิดาเป็นพ่อค้าร้านชื่อสีลมสโตร์ อยู่ที่หัวถนนสีลม มารดาเป็นแม่บ้าน ครอบครัวมีฐานะปานกลาง ชีวิตครอบครัวก็เรียบง่ายอบอุ่น

รับศิลล้างบาป

วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยคุณพ่อปอล  สวัสดิ์ กฤษเจริญ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

รับศิลกำลัง

วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 โดยพระสังฆราชหลุยส์ โซแรง ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

การศึกษา

เริ่มเรียนที่โรงเรียนอนุบาลวโรฬาร กรุงเทพฯ จากนั้นเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 2 ปี แล้วจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จนจบ ม.ศ. 3

ค.ศ. 1966   เข้าบ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน โดยมีคุณพ่อฮั่วเซี้ยง(พระคาร์ดินัลมีชัย) เป็นอธิการ

ค.ศ. 1970  เรียนต่อที่บ้านเณรใหญ่ที่มหาลัยโปรปากันตา ฟิเต กรุงโรม จบปริญญาโท สาขาปรัชญาและเทววิทยา

ค.ศ. 1975  มีการพลิกผันในชีวิตครั้งใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมช่วงปีศักดิ์สิทธิ์มากมายของเณรจากบ้านเณรต่าง ๆ ในกรุงโรง มีกาจัดประชุมในที่ต่างๆ ได้พบกับเพื่อนเณรกลุ่มหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจในชีวิตของเขามากเป็นพิเศษในขณะที่เขาแอ๊คทีฟสุด ๆ แต่ก็เรียนเก่งระดับเหรียญทอง ร่าเริง แจ่มใส เอื้ออาทร จริงใจ และมีความสุข ส่วนเรากลับวุ่นวายใจ และไม่มีความสุข จึงได้พยายามแสวงหาเบื้องหลังของเพื่อนคนนี้ และที่สุดด้วยคำแนะนำของเพื่อน ก็ได้ขออนุญาติพระสังฆราช(พระคุณเจ้ามีชัย) ไปดำเนินชีวิตในกลุ่มโฟโคลาเร เป็นเวลา 6 เดือน กับเพื่อนพระสงฆ์กว่า 70 องค์ และเณรกว่า 20 คน จากประเทศต่าง ๆทั่วโลก ที่นั้นพ่อได้สัมผัสกับพระเจ้าองค์ความรัก และได้ตอบรับความรักของพระองค์

   ****จากนั้นจึงมาเข้าใจว่าเราจะพบกระแสเรียกแท้ในชีวิตสงฆ์ได้อย่างไร หากเรายังไม่ได้พบพระเจ้า "ผู้เรียก" และเมื่อได้ตอบรับความรักของพระองค์แล้ว ก็ได้ย้อนกลับมาทบทวนชีวิตของตนใหม่ และพบว่าอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้เราคิดว่า "เราบวชไม่ได้" ไม่มีอีกแล้ว มันอันตรธานไปสิ้น จึงได้ตอบรับกระแสเรียกชีวิตสงฆ์ ****

 

 ชมภาพการฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
กิจกรรมบุญทางศาสนาคริสต์

เจ้าภาพแม่พระหยกขาว องค์ที่ 3 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี
ถวายแม่พระหยกขาว องค์ที่ 2 แด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
งานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018
ถวายเสื้อปักหยกแด่ท่านพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 6 ก.ค. 2561
น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัยที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2561
ถวายเงินบูรณะบ้านนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เสกวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 ม.ค. 61
ถวายเสาโรมันและไม้ประดู่ แด่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว 23 ธ.ค.60
งานเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และทานลูกขิ้น 9 ธ.ค.60
ร่วมงานฉลองเซ็นต์อันนาที่ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2017
แจกเสื้อยืด ขนม ที่โบสถ์นักบุญเปาโล บ้านหล่อซา วันที่ 1 ม.ค. 60
ต้อนรับคุณพ่อและคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี วันที่ 26 ธ.ค. 59
แจกเสื้อยืดดำและขนมที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขา วันที่ 4ธ.ค.59
แจกเสื้อยืดดำพอเพียงในเดือนธันวาคม 2559
เสกเสาเอกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และแจกเสื้อศูนย์คามิลโล แม่จัน จ.เชียงราย 19 พ.ย.59
น้อมสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมชาวคาทอลิกที่สนามหลวง 1 พ.ย.59
แสวงบุญโบสถ์เซนต์แอนน์ ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 29 ถึง 31 07 2016
พิธีเสกห้องสมุดยอแซฟไสว ประราศรี ณ โรงเรียนเทราซา วันที่ 4 ธ.ค. 58
ห้องสมุดโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์เสร็จแล้ว
มอบปัจจัยและสิ่งของให้คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
บริจาคซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์คาทอลิก(นักบุญอาลเยลา) กับคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2558
มอบไฟทางโซลาร์เซลล์ให้พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2558
พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี วันที่ 27 เมษายน 2013
แสวงบุญที่ จอร์แดน อิสราเอลdot
dot
dot
dot
dot
dot