ReadyPlanet.com
dot dot
พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี วันที่ 27 เมษายน 2013

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ ของสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบวช ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท - บ้านปราสาทพระ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2013

ประวัติ ธรรมฑูตไทยองค์ที่ 12 สังฆานุกรร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

บิดาชื่อ มาระโก ศึก ประทุมตรี(เสียชีวิตแล้ว)

มารดาชื่อ ยูเลียอา ยุ่น ปะทุมตรี (เสียชีวิตแล้ว)

มีพี่น้อง 12 คน เป็นบุตรคนที่ 11

เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 1971

รับศิลล้างบาป ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารดาวนารักษ์บ้านโคกปราสาท

ระดับมัธยมต้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง

ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

กระแสเรียก

ปี 1983 คพ. หลุยส์ นิโคลาส ส่งเข้าบ้านเล็กสติกมาติน อ.เมือง จ.ระนอง

ปี 1990 เรียนชั้นปรัชญา ที่วิทยาลัยแสงธรรม สังกัดคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

ปี 1994-1996 ฝึกงานอภิบาล (Pastoral year) สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา 2 ปี

ปี 1997 เข้าเรียนที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ชั้นเทววิทยา

ปี 1998 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม
โดยพระสังฆราช ยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย

ปี 1999 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 14 สิงหาคม
โดยพระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

ปี 2000 คพ. เอกชัย ชิณโคตร ส่งไปช่วยงานธรรมฑูต ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น

ปี 2010 สมัครเข้าคณะธรรมฑูตไทยโดยคำแนะนำของ คพ. รังสรรค์ ภานุรักษ์

ปี 2012 บวชสังฆานุกร โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 

คลิกดูภาพบวชพระใหม่ที่นี่
กิจกรรมบุญทางศาสนาคริสต์

เจ้าภาพแม่พระหยกขาว องค์ที่ 3 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี
ถวายแม่พระหยกขาว องค์ที่ 2 แด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
งานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018
ถวายเสื้อปักหยกแด่ท่านพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 6 ก.ค. 2561
น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัยที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2561
ถวายเงินบูรณะบ้านนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เสกวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 ม.ค. 61
ถวายเสาโรมันและไม้ประดู่ แด่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว 23 ธ.ค.60
งานเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และทานลูกขิ้น 9 ธ.ค.60
ร่วมงานฉลองเซ็นต์อันนาที่ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2017
แจกเสื้อยืด ขนม ที่โบสถ์นักบุญเปาโล บ้านหล่อซา วันที่ 1 ม.ค. 60
ต้อนรับคุณพ่อและคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี วันที่ 26 ธ.ค. 59
แจกเสื้อยืดดำและขนมที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขา วันที่ 4ธ.ค.59
แจกเสื้อยืดดำพอเพียงในเดือนธันวาคม 2559
เสกเสาเอกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และแจกเสื้อศูนย์คามิลโล แม่จัน จ.เชียงราย 19 พ.ย.59
น้อมสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมชาวคาทอลิกที่สนามหลวง 1 พ.ย.59
แสวงบุญโบสถ์เซนต์แอนน์ ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 29 ถึง 31 07 2016
พิธีเสกห้องสมุดยอแซฟไสว ประราศรี ณ โรงเรียนเทราซา วันที่ 4 ธ.ค. 58
ห้องสมุดโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์เสร็จแล้ว
มอบปัจจัยและสิ่งของให้คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
บริจาคซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์คาทอลิก(นักบุญอาลเยลา) กับคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2558
มอบไฟทางโซลาร์เซลล์ให้พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ฉลองพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
แสวงบุญที่ จอร์แดน อิสราเอลdot
dot
dot
dot
dot
dot