ReadyPlanet.com
dot dot
ห้องสมุดโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์เสร็จแล้ว

ในเบื้องต้นทางคุณศรีสุดา ประราศรีได้มีการพูดคุยกับซิสเตอร์ละออ ปั้นทองผู้อำนวยการโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ว่าทางโรงเรียนยังขาดอะไร ซึ่งซิสเตอร์ได้ตอบว่าทางโรงเรียนยังขาดห้องสมุดเพื่อนักเรียนจะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาความรู้

โดยม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง และ เอ็น ดี เอ 713 โดย อ.ศรีสุดา ประราศรี และ ญาติธรรม ได้บริจาคทรัพย์สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท โดยเริ่มปรับที่ และ ก่อสร้างตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 และจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2558

<<<<ชมภาพความคืบหน้างานก่อสร้างห้องสมุด>>>
กิจกรรมบุญทางศาสนาคริสต์

เจ้าภาพแม่พระหยกขาว องค์ที่ 3 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี
ถวายแม่พระหยกขาว องค์ที่ 2 แด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
งานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018
ถวายเสื้อปักหยกแด่ท่านพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 6 ก.ค. 2561
น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัยที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2561
ถวายเงินบูรณะบ้านนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เสกวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 ม.ค. 61
ถวายเสาโรมันและไม้ประดู่ แด่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว 23 ธ.ค.60
งานเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และทานลูกขิ้น 9 ธ.ค.60
ร่วมงานฉลองเซ็นต์อันนาที่ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2017
แจกเสื้อยืด ขนม ที่โบสถ์นักบุญเปาโล บ้านหล่อซา วันที่ 1 ม.ค. 60
ต้อนรับคุณพ่อและคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี วันที่ 26 ธ.ค. 59
แจกเสื้อยืดดำและขนมที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขา วันที่ 4ธ.ค.59
แจกเสื้อยืดดำพอเพียงในเดือนธันวาคม 2559
เสกเสาเอกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และแจกเสื้อศูนย์คามิลโล แม่จัน จ.เชียงราย 19 พ.ย.59
น้อมสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมชาวคาทอลิกที่สนามหลวง 1 พ.ย.59
แสวงบุญโบสถ์เซนต์แอนน์ ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 29 ถึง 31 07 2016
พิธีเสกห้องสมุดยอแซฟไสว ประราศรี ณ โรงเรียนเทราซา วันที่ 4 ธ.ค. 58
มอบปัจจัยและสิ่งของให้คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
บริจาคซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์คาทอลิก(นักบุญอาลเยลา) กับคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2558
มอบไฟทางโซลาร์เซลล์ให้พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ฉลองพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี วันที่ 27 เมษายน 2013
แสวงบุญที่ จอร์แดน อิสราเอลdot
dot
dot
dot
dot
dot