ReadyPlanet.com
dot dot
บริจาคไฟทางโซลาร์เซลล์ที่ชุมชนมุสลิม วันที่ 5 สิงหาคม 2558

หจก.ม่อนธารธรรมรีสร์ทรักในหลวงและ หจก.NDA ๗๑๓ โดย อ.ศรีสุดา ประราศรี ได้มอบไฟทางโซลาร์เซลล์พร้อมเสา จำนวน 10 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้ชุมชนชาวมุสลิม เกาะหมู่บ้านแหลมนาว ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน พิเชษฐ์ ภักดี (ผู้ใหญ่โกบ) เป็นตัวแทนหมู่บ้านข้ามฝั่งมารับไฟโซลาร์เซลล์

 

การติดตั้งไฟท้ายโซลาร์เซลล์ที่เกาะหมู่บ้านแหลมนาว

 

   

   

    

  

   

 

 เดินทางและส่งมอบโซลาร์เซลล์

                    

           
กิจกรรมงานบุญกับชาวมุสลิม(อิสลาม) ทั่วประเทศ
dot
dot
dot
dot
dot
dot