ReadyPlanet.com
dot dot
มอบปัจจัยและสิ่งของให้คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน อาจารย์ ศรีสุดา ประราศรี ได้เดินทางไปพบคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี ที่ศูนย์นักบุญสเตเฟน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยนำปัจจัย 100,000 บาท พร้อม ขนม ผลไม้ และเสื้อผ้า ไปแจกเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง 

 

โดยปัจจัย 100,000 บาท คุณพ่อจะนำไปจัดงานคริสมาสให้แก่เด็กๆ ในปีนี้

 

<<<เชิญชมภาพแจกขนม และผลไม้ให้น้อง ๆ>>>
กิจกรรมบุญทางศาสนาคริสต์

เจ้าภาพแม่พระหยกขาว องค์ที่ 3 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี
ถวายแม่พระหยกขาว องค์ที่ 2 แด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
งานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018
ถวายเสื้อปักหยกแด่ท่านพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 6 ก.ค. 2561
น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัยที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2561
ถวายเงินบูรณะบ้านนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เสกวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 ม.ค. 61
ถวายเสาโรมันและไม้ประดู่ แด่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว 23 ธ.ค.60
งานเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และทานลูกขิ้น 9 ธ.ค.60
ร่วมงานฉลองเซ็นต์อันนาที่ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2017
แจกเสื้อยืด ขนม ที่โบสถ์นักบุญเปาโล บ้านหล่อซา วันที่ 1 ม.ค. 60
ต้อนรับคุณพ่อและคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี วันที่ 26 ธ.ค. 59
แจกเสื้อยืดดำและขนมที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขา วันที่ 4ธ.ค.59
แจกเสื้อยืดดำพอเพียงในเดือนธันวาคม 2559
เสกเสาเอกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และแจกเสื้อศูนย์คามิลโล แม่จัน จ.เชียงราย 19 พ.ย.59
น้อมสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมชาวคาทอลิกที่สนามหลวง 1 พ.ย.59
แสวงบุญโบสถ์เซนต์แอนน์ ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 29 ถึง 31 07 2016
พิธีเสกห้องสมุดยอแซฟไสว ประราศรี ณ โรงเรียนเทราซา วันที่ 4 ธ.ค. 58
ห้องสมุดโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์เสร็จแล้ว
บริจาคซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์คาทอลิก(นักบุญอาลเยลา) กับคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2558
มอบไฟทางโซลาร์เซลล์ให้พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ฉลองพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี วันที่ 27 เมษายน 2013
แสวงบุญที่ จอร์แดน อิสราเอลdot
dot
dot
dot
dot
dot