ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 26-28 พฤศจิกายน 2559

คณะพร้อมเพรียงกันนำโดย อ.ศรีสุดา ประราศรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปยังดินแดนล้านช้าง ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบางเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 

โดยนำสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติของดินแดนล้านช้าง

วันที่ 26  พ.ย. 59 -  สักการะพระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี

                             วัดสีสะเกด หรือวัดสดสหัสสาราม กับหอคำ วัดสีสะเกดก่อสร้าง พ.ศ. 2094

                             โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาไชยเชษฐาธิราช 

วันที่ 27 พ.ย. 59  -  ล่องเรือแม่น้ำซอง ที่วังเวียง

                                           น้ำตกตาดกวางสี  ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกตกจากเขาที่สูง 70 เมตร

                                        เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมันการธาตุพูสี เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวง

                             พระบาง

วันที่ 28 พ.ย. 59  - ใส่บาตรข้าวเหนียว

                             ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชาวหลวงพระบาง เรียก *วัดใหม่" เคยเป็นประทับ

                             ของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และ

                             เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบาง ในรัชสมัยของ 

                             เจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไป

                             ประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

 

<<<ชมภาพทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบางได้ที่นี่>>>
ทัวร์แสวงบุญทั่วโลก

ทริประเทศตุรกี วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2561
ทริปรัสเซีย วันที่ 21-28 เมษายน 2561
ทริปฮอกไกโด ญี่ปุ่น วันที่ 3-7 เมษายน 2561
ทริป บาหลี บุโรพุทโธ วันที่ 15-19 มีนาคม 2560
ทัวร์แสวงบุญ วังเวียงลาว วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
AWESOME SCANDINAVIA ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ เที่ยงคืน
ทัวร์ฮอกไกโด ญีุ่่ปุ่น 7-12 พ.ค.2559
ทริปปลายฟ้า ภาฝัน ห้วยน้ำดัง วันที่ 2 มกราคม 2561
มิงกาลาบา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน วันที่ 1-4 เมษายน 2559
ทริปโตเกียว ฟูจิ เกียวโต โอซาก้า วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2558
แสวงบุญอิตาลี-แมดจูเกอเร่ย์ 16-28 เมษายน 2558
ทัวร์ภูฎาน 10-14 พ.ย. 2557dot
dot
dot
dot
dot
dot