ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมชลประทาน

 ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวงได้รับเกียรติจากทางกรมชลประทานในการจัดประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรการเปิดเวทีสาธารณะ 3 วัน 2 คืน

ในพื้นที่การบริหารจัดการเครือข่ายน้ำ 4 พื้นที่ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอยงู, ฝายหนองหอย, ฝายพ่อขุน และฝายโป่งนก อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 มีนาคม 2560

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560

 

<<=ชมภาพการประชุมได้ที่นี่=>>
มีอะไร อะไร ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง

พิธีมงคลสมรส ระหว่าง พันโทธัชระพล บุศยกุล และ พันตรีหญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา วันที่ 17 พ.ย. 2561
ต้อนรับสัตบุรุุษวัดเซ็นต์หลุยส์ น.เซ็นต์โทมัสตรอกจันทร์ น.ยอแซฟตรอกจันทร์ วันที่ 8 ก.ค. 61
ต้อนรับพี่น้องบ้านโนนแก้ว โคกประสาท วันที่ 8 ก.ค. 2561
งานประชุมขายตรงบริษัท Thai-Network วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ผลไม้มากมายที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
ดอกไม้สวยๆ ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
งานเลื้ยงขอบคุณลูกค้า บ.ไทยประกันชีวิต เขตภาคเหนือ 25 มี.ค.61
พิธีแต่งงานคุณแสงเดือน กับ คุณปุญญฉัตต์ ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่ 17 ก.ค. 59
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการปี 2560 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการปี 2560 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1
ภาพความคืบหน้าผาสามเส้า
บรรยากาศภายในม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
บรรยากาศรอบรีสอร์ท
นานา ผัก ผลไม้ ผักไฮโดร ปลอดสารพิษที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทdot
dot
dot
dot
dot
dot