ReadyPlanet.com
dot dot
งานบุญแห่งศรัทธา


แสวงบุญเซ็นต์แอนน์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
ถวายสร้อยข้อมือหยก พระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็นวันที่ 17 มิ.ย. 2019
ฉลองวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก วันที่ 17 มิ.ย. 2019
เคารพพระศพ ท่านอูเก็น ดอร์จิ พระบิดาท่านสมเด็จพระบรมราชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก วันที่ 1-3 มิ.ย. 2562
บูรณะไม้กางเขน และ ป้ายหน้าวัด วัดนักบุญเทราซา บ้านโนนแก้ว ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]dot
dot
dot
dot
dot
dot