ReadyPlanet.com
dot dot
รูปกิจกรรม Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานลอยกระทง วันที่ 6 พ.ย. 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 151 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บวชส่างลองวันที่ 13-15 เมษายน 2557
รายละเอียด:

 งานบวชส่างลองวันที่ 13-15 เมษายน 2557 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จำนวนรูป : 117 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานลอยกระทง 15-17 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 143 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานบวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ 9-14 กรกฏาคม 2556
รายละเอียด:

งานบวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 9-14 กรกฏาคม 2556 ณ วัดดอนจั่น หมู่บ้านป่าจั่น โดยม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวงและญาติธรรมเป็นเจ้าภาพ

จำนวนรูป : 87 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ยกฉัตร วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย
รายละเอียด:

ยกฉัตร วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี
รายละเอียด:

พิธีบวชพระใหม่ สังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี วันที่ 27 เมษายน 2556

จำนวนรูป : 75 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : รูปกิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ ณ ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
รายละเอียด:

รูปกิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ ณ ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง

จำนวนรูป : 129 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรมบวชลูกแก้ว วันที่ 5-7 เมษายน 2556
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรมงานบวชลูกแก้ว วันที่ 5-7 เมษายน 2556

จำนวนรูป : 179 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานบุญประเพณีเตียวขึ้นดอยม่อนผาสามเส้า(ศิลาสามก้อน)วันที่ 26-27 ม.ค.2556
รายละเอียด:

ภาพงานบุญประเพณีเตียวขึ้นดอยม่อนผาสามเส้า(ศิลาสามก้อน)วันที่ 26-27 ม.ค. 2556

จำนวนรูป : 136 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ฉลองปีใหม่ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
รายละเอียด:

ฉลองปีใหม่ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
dot
dot
dot
dot
dot
dot