ReadyPlanet.com
dot dot
รูปกิจกรรม Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเผาพระศพท่านอูเก็น ดอร์จิ วันที่ 2-4 ต.ค. 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ถวายสร้อยข้อมือหยก พระอาจารย์สุริยันต์ วันที่ 17 มิ.ย. 2019
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ฉลองวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก วันที่ 15 มิ.ย. 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : เคารพพระศพท่านอูเก็น ดอร์จิ ประเทศภูฎาน วันที่ 1-3 มิ.ย. 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานบุญวัดพระธาตุดอยกู่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : วัดดอยม่อนธาตุสิริธรรมมาราม บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2-3 พ.ค. 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทริปภูฎาน วันที่ 12-16 เมษายน 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 124 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : บวชเณรภาคฤดูร้อน พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี วันที่ 7-17 เม.ย. 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเสกวัด่น้อย แม่พระรับสาร อยุธยา 31 มี.ค. 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ถวายอาหารเพลพระอาพาธ ร.พ.สงฆ์ วันที่ 9 มี.ค.2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
dot
dot
dot
dot
dot
dot