ReadyPlanet.com
dot dot
รูปกิจกรรม Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ถวายพระมหาอุปคุต พระพิฆเนศ ไม้กลายเป็นหิน เทียน ชุดผ้าฝ้ายทอมือ วัดหลวง อุบลราชธานี วันที่ 20 ก.ค. 2561
รายละเอียด:

 ถวายพระมหาอุปคุต พระพิฆเนศ ไม้กลายเป็นหิน เทียน ชุดผ้าฝ้ายทอมือ วัดหลวง อุบลราชธานี วันที่ 20 ก.ค. 2561

จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานสถานปนาสังฆมณฑล เชียงราย และพิธีอภิเษกมุขายก ยอแซฟ บุญเลิศ แห่ล้อม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัย 110 เม็ด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทริปประเทศตุรกี วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ถวายเพลพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วันที่ 1 พ.ค. 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ครั้งที 3 ดูพื้นที่สร้างพระพุทธกันทรวิชีย สูง 139 เมตร วันที่ 1 พ.ค. 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัวร์รัสเซีย วันที่ 21-28 เมษายน 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 110 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นำแก้วธาราศรัย ๑๕ เม็ด ไปบรรจุใต้ฐานหลวงพ่อพระยืน วัดพุทธมงคล จ.มหาสารคาม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัวร์ฮอกไกโด วันที่ 4-7 เม.ย. 61
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 68 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ถวายหนังสือช้าง จำนวน 400 เล่มแด่ พระมหาเถระ วันที่ 6 มีนาคม 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
dot
dot
dot
dot
dot
dot