ReadyPlanet.com
dot dot
รูปกิจกรรม Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานฉลองนักบุญอันนา ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ถวายแผงไฟโซล่า เซลส์ วัดพระแก้ว เชียงของ วันที่ 25 ก.ค. 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กราบนมัสการพระครูชอบ วัดพิชโสภาราม วันที่ 22 ก.ค. 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ถวายพระมหาอุปคุต พระพิฆเนศ ไม้กลายเป็นหิน เทียน ชุดผ้าฝ้ายทอมือ วัดหลวง อุบลราชธานี วันที่ 20 ก.ค. 2561
รายละเอียด:

 ถวายพระมหาอุปคุต พระพิฆเนศ ไม้กลายเป็นหิน เทียน ชุดผ้าฝ้ายทอมือ วัดหลวง อุบลราชธานี วันที่ 20 ก.ค. 2561

จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานสถานปนาสังฆมณฑล เชียงราย และพิธีอภิเษกมุขายก ยอแซฟ บุญเลิศ แห่ล้อม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัย 110 เม็ด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทริปประเทศตุรกี วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ถวายเพลพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วันที่ 1 พ.ค. 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ครั้งที 3 ดูพื้นที่สร้างพระพุทธกันทรวิชีย สูง 139 เมตร วันที่ 1 พ.ค. 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัวร์รัสเซีย วันที่ 21-28 เมษายน 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 110 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
dot
dot
dot
dot
dot
dot