ReadyPlanet.com
dot dot
รูปกิจกรรม Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานประชุมแผนโครงการ ปี 2560 ร.พ.เวียงป่าเป้า ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ก.ย. 59
รายละเอียด:

งานประชุมแผนโครงการปี 2560 ครั้งที่ 2 ของ ร.พ.เวียงป่าเป้า วันที่ 29 ก.ย.59 

 

จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานประชุมแผนโครงการ ปี 2560 ร.พ.เวียงป่าเป้า
รายละเอียด:

 ภาพงานประชุมแผนโครงการปี 2560 ของ ร.พ.เวียงป่าเป้า วันที่ 15 กันยายน 2559

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : AWESOME SCANDINAVIA ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์เที่ยงคืน 14-23 ก.ค. 59
รายละเอียด:

 AWESOME SCANDINAVIA เยี่ยมชม เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน วันที่ 14-23 กรกฏาคม 2559

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : มิงกาบาลา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 1-4 เมษายน 2559
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 54 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานมหากุศลวัดพิพัฒน์มงคง ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
รายละเอียด:

พิธีสร้างพระประธานและอัญเชิญประดิษฐานในมหาอุโบสถล้านนา 

พิธีอัญเชิญช่อฟ้ามหาวิหารหลวงพ่อทองคำ

พิธีอัญเชิญรูปเหมือนเทพารักษ์ขึ้นประดิษฐานในวิหาร (พ่อขุนงามเมือง พ่อขุนเรืองอังวะ)

จำนวนรูป : 72 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ภาพงานเลี้ยง ณ โรงแรมหรรษนันท์ สุโขทัย วันที่ 12 สิงหาคม 2559
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 127 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : บวชส่างลอง วันที่ 12-16 เมษายน 2559
รายละเอียด:

 บวชส่างลอง ณ ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่ 12-16 เมษายน 2559

จำนวนรูป : 73 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานลอยกระทงวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 62 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมังคลาภิเษกบูรพกษัตริย์แห่งสยาม วันที่ 19 สิงหาคม 2558
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : โตเกียว โอซาก้า เกียวโต วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 72 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
dot
dot
dot
dot
dot
dot