ReadyPlanet.com
dot dot

รูปกิจกรรม Gallery > งานบวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ 9-14 กรกฏาคม 2556

งานบวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ 9-14 กรกฏาคม 2556

งานบวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 9-14 กรกฏาคม 2556 ณ วัดดอนจั่น หมู่บ้านป่าจั่น โดยม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวงและญาติธรรมเป็นเจ้าภาพ


dot
dot
dot
dot
dot
dot