ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมบุญทางศาสนาคริสต์


เจ้าภาพแม่พระหยกขาว องค์ที่ 3 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี

อ.ศรีสุดา ประราศรี เป็นเจ้าภาพแกะแม่พระหยก องค์ที่ 3 มูลค่า 120,000 บาท และเป็นเจ้าภาพนักบุญอันตน 20,000 บาท นักบุญแอนนา 20,000 บาท ตู้ศีล มูลค่า 15,000 บาท ณ วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี ในวันที่ 6 ก.ค. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถวายแม่พระหยกขาว องค์ที่ 2 แด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

 อ.ศรีสุดา ประราศรี ถวายแม่พระแกะจากหยกขาว องค์ที่ 2 มูลค่า 120,000 บาท แด่พระสังฆราชยอแซฟ ในวันที่ 7 ก.ค. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018

อ.ศรีสุดา ประราศรี พร้อมญาติธรรม ร่วมในงานสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีอภิเษกมุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันที่ 7 ก.ค. 2018 พร้อมเปิดโรงทานให้แก่สัตบุรุษผู้ร่วมงาน มูลค่า  70,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถวายเสื้อปักหยกแด่ท่านพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 6 ก.ค. 2561

 วันที่ 6 ก.ค. 2561 อ.ศรีสุดา ประราศรี ถวายเสื้อปักหยกแด่พระคุณเจ้า ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

น้อมประดับเสาที่ประดิษฐานพระธาตุด้วยแม่แก้วธาราศรัยที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว

 อาจารย์ศรีสุดา ประราศรี และคณะได้นำแก้วโป่งข่าม (แก้วธาราศรัย)ให้คุณพ่อสมคิด เจริญนาถ จำนวน 110 เม็ดมาประดับบนเสาโรมันที่ประดิษฐานพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว

<<ชมภาพเสาที่ประดับด้วยแม่แก้วธาราศรัย ได้ที่นี่>>

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]dot
dot
dot
dot
dot
dot